72 de îngeri

„Înger, îngeraşul meu…” O rugăciune a copilăriei care, poate, acum este demult uitată. O superstiţie, o obişnuinţă, un abandon spiritual provenit dintr-o reală credinţă, o împreunare a mâinilor către speranţă şi lumină călăuzitoare. Indiferent de motivele pentru care invocăm îngerii, facem ştiind că ei, poate, ne ascultă.

Dar ce sunt îngerii, de fapt? Unele scrieri cu caracter sacru ne spun că „un înger este un chip a lui Dumnezeu, o manifestare a lumii nevăzute, o oglindă arzătoare, luminoasă, neîntinată, fără pată nici cusur, primind (dacă-mi este permis să spun astfel) toată frumuseţea absolutei  bunătăţi Dumnezeieşti şi ( atât cât se poate) aprinzând în ea însăşi, cu o radiere nestricaciosă, bunătatea tăcerii tainice.” (Sfântul Dionisie Areopagitul). Iarăşi, studiile de angelologie arată că îngerii sunt diferiţi, ierarhizaţi, împărţiţi pe familii.

Şi atunci, cărui înger să ne rugăm? Ce înger devine al nostru?

Mireille Labonté porneşte de la învăţăturile Cabalei pentru a ne introduce în lumea celor 72 de îngeri planetari, păzitorii, cei care, conform scriptelor, sunt supuşi arhanghelilor şi care acţionează asupra diferitelor planuri ale existenţei. Grupaţi în nouă mari familii, numele celor mai mulţi dintre ei ne este familiar. Cine nu a auzit de Metatron şi de serafimi, cei mai apropiaţi de Creator, iluminaţii? Persoanele despre care se spune că arată ca heruvimii sunt în general frumoase şi blânde, pentru că heruvimii sunt cei ce transmit iubire şi călăuzesc destine. Despre îngerii mesageri ce ştim, dacă nu faptul că fac parte din viaţa noastră de zi cu zi, îndrumându-ne paşii?

Volumul autoarei debutează cu o prezentare cu caracter general pentru a ne introduce pe rând, apoi, cei 72 de îngeri care pot fi invocaţi pentru a ne proteja. Aceştia ne apar în funcţie de perioada anului în care ne-am născut, Mireille Labonté oferindu-ne şi câte un sumar al principalelor nevoi omeneşti pentru care un înger sau altul poate fi invocat pentru anumite virtuţi spirituale. Hariel îi călăuzeşte pe cei născuţi între 1 şi 5 iunie, asigurându-le echilibru, protecţie şi generozitate, inspirând oamenii şi călăuzindu-i pe cei ce călătoresc, spre deosebire de Yelehiah, cel ce călăuzeşte spre aflarea adevărului, sprijină raţiunea, răbdarea şi tenacitatea.

Ceea ce este important de reţinut este faptul că volumul autoarei nu reprzintă o pledoarie către misticism, nici pentru o convertire sau alta. Prezenţi în canoane, recunoscuţi de majoritatea religiilor de pe glob, îngerilor li se acordă importanţa cuvenită ca şi călăuze, forme de energie spirituală la care putem ajunge şi care ne pot asculta, atâta timp cât suntem dispuşi să ne deschidem minţile şi inimile. Îngerii fac parte din noi şi ne aşteaptă numai să îi invităm în sufletele noastre.

Citeşte mai mult pe Mayra.ro

Autor: Andreea Sterea

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *