Ave, Maria, gratia plena…

Creștinii de pe întreg globul își vor pleca smeriți frunțile săptămâna viitoare în așteptarea miracolului Nașterii Domnului. Cu mic, cu mare, Îl vom sărbători pe Pruncul Iisus, ținând aprinsă în suflete lumina călăuzitoare și aducătoare de pace, slăvindu-I numele, invocând Fecioara dătătoare de viață.

În astfel de vremuri de restriște, întoarcerea la spiritualitate poate fi o cale de a ne alina, de a ne reaminti de cele sfinte și de a ne recăpăta speranța. În astfel de vremuri tulburi, cuvintele marilor înțelepți și inițiați ne pot îndrepta pașii întru iluminare. Povețele marilor părinți pot veni ca un balsam peste rănile din inimile noastre zbuciumate, având darul de a ne rechema la Cuvântul Mântuitorului, de a retrăi, chiar și pentru o clipă, bucuria de a fi creștini și oameni.

Sfântul Augustin este unul dintre acei Părinți care, prin incomensurabila sa înțelepciune, a marcat religia creștină, fiind unul dintre cei mai importanți gânditori ai ei. Propăvăduind responsabilitatea omului de a recunoaște și asuma drumul dăruit de Dumnezeu, Sfântul Augustin a lăsat posterității o sumă de lucrări în care ne învață să descoperim și să îmbrățișăm grația Divină.

O astfel de lucrare este Predici către popor la ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, un volum ce nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui om, indiferent de credința sa. Predicile se adresează oricărui individ, din orice timp și orice loc, având un caracter de universalitate. Îndemnurile la smerenie, la umilință, la dragostea pentru cel de lângă noi sunt temele fundamentale pe care se bazează adevărata spiritualitate, adevărata cale.

La ziua nașterii domnului, povețele marelui gânditor devin adevărate diamante ce lucesc în noroiul unei lumi măcinate de ură și război, de cădere și de dezintegrare a sufletului. Împovărați de griji, putem găsi în această carte mai mult decât niște îndemnuri ce depășesc barierele veacurilor, dar și cea mai curată dintre propuneri, cea de a Îl regăsi pe Mântuitor și de a Îl readuce în inimile noastre.

O carte care nu se citește, ci se simte, o carte ce nu se adresează exclusiv creștinilor, ci Omului, în toată frumusețea și slăbiciunea sa, ”Predici către popor la ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos”, alături de celelalte volume din colecția Alfa & Omega, devine în sinea ei cel mai de preț dar, dăruindu-ne cheia cu care să pătrundem în tainele propriului suflet.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *