Din nou despre Bizant…

V-am semnalat în urmă cu trei săptămâni un volum aparte scos de Nemira. Era vorba despre „Bizanţ”, o carte excelent tradusă în româneşte de Ion Doru Brana.

Ca o continuare firească a acestei lecturi, vă supun atenţei încă un volum deosebit din colecţia Byzantivm şi anume „Filosofia Bizantină” a lui Basile Tatakis, în traducerea lui Eduard Florin Tudor. „Filosofia Bizantină” se prezintă ca o incursiune profundă în spiritualitatea bizantină, în lumea ideilor unui imperiu aflat la confluenţa dintre două lumi cu sisteme de gândire diferite: occidentul şi orientul.

Volumul are o structură cronologică şi, din acest punct de vedere, este uşor de parcurs, de înţeles şi de asimilat. Fireşte, deoarece Imperiul Bizantin a fost un imperiu cu temelii solide în ortodoxie, filosofia acestuia gravitează, cum este şi firesc, în acelaşi sistem de gândire, splendid şi amănunţit prezentat de autor în paginile cărţii.

La contactul său cu lumea occidentală, lumea ortodoxă, moştenitoarea tradiţiei bizantine s-a aflat deseori în faţa crudei dileme a alegerii (…). Nici un popor ortodox nu şi-a renegat complet tradiţia bizantină, ce rămâne vie, pregătită să sprijine sufletul de fiecare dată când acesta, obosit de realizările exterioare ale civilizaţiei moderne, se întoarce către sine, se caută şi se cercetează, de fiecare dată când sufletul este însetat de spiritualitate. Ca atare, putem susţine că filosofia sau, mai exact, filosofia bizantină, încă nu şi-a spus ultimul cuvânt.

Basile Tatakis

V-am oferit citatul de mai sus pentru că el reprezintă, în opinia mea, cheia întregului volum.

În încheiere, pe aceleaşi coordonate, merită subliniat faptul că editura Nemira a scos de curând şi un „Manual de Greacă Biblică”, autor Constantin Georgescu. Manualul se prezintă ca un instrument de lucru deosebit de util celor care vor să exploreze spiritualitatea ortodoxă direct de la sursă.

Bizanţ după Bizanţ…

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *