Lansarea volumului “Cuadratura cercului” de Gheorghe Săsărman la Cluj

DSCN6432Filiala Cluj a Uniuniii Scriitorilor a găzduit joi, 8 august, lansarea ediției Nemira și a ediției americane a volumului de proză Cuadratura cercului de Gheorghe Săsărman.

După prima ediție din 1975, grav amputată de cenzură, și cea integrală din 2001 (ambele la Editura Dacia), după traducerea franceză (Noël Blandin, Paris 1994), cea spaniolă (La Biblioteca del Laberinto, Madrid 2010) și cea americană (Aqueduct Press, Seattle 2013), Editura Nemira a publicat acum volumul în noua serie „Maeștrii SF-ului românesc”, însoțindu-l cu o amplă prefață semnată de Mariano Martín Rodríguez, traducătorul ediției spaniole, și cu o postfață în care autorul descrie destinul neobișnuit al cărții.

Volumul a fost prezentat de către: președinta Filialei, Irina Petraș, eseistă și critic literar, care a și moderat întreaga manifestare; poetul, criticul și istoricul literar Ion Pop, profesor universitar; anglistul și eseistul Virgil Stanciu, profesor universitar. Vorbitorii au subliniat valoarea literară a celor 36 de texte, descrieri de orașe imaginare, care alcătuiesc o carte cu totul aparte, încărcătura lor simbolică – accentuată și prin imaginile grafice asociate fiecărui text – invitând la a cugeta asupra relației omului cu semenii săi, cu natura și cu mediul construit, în timp și în spațiu; ei au relevat expresivitatea limbajului, rigoarea stilistică, limpezimea frazei, capabilă totuși a mijloci interpretări multiple.

S-a remarcat o înrudire de spirit cu autori precum Borges, Calvino sau Buzzati, dar și că încadrarea volumului în genul SF e greu de justificat, mai potrivită fiind raportarea la literatura speculativă și la ceea ce prefațatorul definește drept geoficțiune. Au mai vorbit prozatorul și dramaturgul Constantin Cubleșan, critic și istoric literar (o pledoarie de bun simț, cu trimitere la Stanislaw Lem, contra etichetei de „scriitor SF”), romancierul Radu Mareș (convins că polul nord al prozei românești a migrat la Cluj), precum și arhitectul Eugeniu Pănoiu, care a prezentat cu acest prilej (fiind vorba de orașe, dar și cu referire la doctoratul în teoria arhitecturii al lui Gheorghe Săsărman) un impunător album dedicat orașului Cluj, așa cum apare el în proiectele ultimelor cinci decenii.

Prezent și el la lansare, autorul – stabilit în 1983 la München – a răspuns apoi la întrebări și la solicitări de autografe. Manifestarea s-a încheiat cu discuții amicale la platoul cu pateuri și la un pahar de vin sau, după preferințe, de băuturi răcoritoare – binevenite pe o caniculă în pofida căreia, chiar în toiul perioadei de concediu, s-au adunat la sediul Filialei aproape 40 de iubitori de literatură.

Așa cum remarca Irina Petraș, în circumstanțele date o sală plină reprezintă cel mai convingător semn de prețuire – pentru autor si pentru literatură in general.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *