Sufletul este oglinda unui univers indestructibil

Despre suflet se scrie încă din cele mai îndepărtate vremuri. Învățați și filosofi din orice loc și orice timp au pus problema definiției sufletului, a descrierii însăși esenței sale. De la Platon la scriitori moderni, mari înțelepți au scris despre sufletul omului, încercând să îi deslușească misterul și puterea.

Volumul Despre suflet. Mic tratat de mari idei ne oferă o colecție de adevărate bijuterii, semnate de autori ca Oscar Wilde, Victor Hugo sau Fernando Pessoa, fără a îi uita pe Platon sau Sfântul Augustin. Un mare om de cultură român, în persoana lui Emil Cioran, oferea lumii în anii 80 un volum în care colecționase ”Silogismele amărăciunii.” Era un volum considerat la acea vreme destul de ”neserios”, dar care și-a câștigat locul de drept în literatura universală.

Spre deosebire de cartea lui Cioran, colecția Despre suflet ne oferă din înțelepciunea lumii întregi și nu numai a unui singur scriitor, prin vocea autorilor care ne fac cunoscute viziunile lor asupra sufletului.

De ce această referință? Pentru că și volumul în cauză are o încărcătură emoțională puternică, purtându-ne într-o incursiune dulce-amăruie la capătul căreia poate că nu vom ști cu siguranță științifică ce este sufletul, dar vom fi mai bogați, mai împliniți, vom zâmbi, vom închide ochii, pierduți în contemplație, sau ne vom șterge o lacrimă discretă.

Cugetările și adevărurile cuprinse în acest mic volum străbat negurile istoriei, intim împletite cu marile curente din filosofie, religie sau psihologie, din perspectiva culturii universale, cuprinzând literatură, muzică sau misticism. O colecție ce nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui iubitor de cultură, nici unui pasionat de dezlegarea marilor mistere ale lumii.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *