Să cunoaștem lumea bizantină!

În Byzantivm, o colecţie unică în spaţiul românesc, coordonată de Vasile Adrian Carabă, regăsim încă de ieri 2 titluri noi, ale unor autori de renume mondial în acest domeniu: “Trupuri imateriale. Reprezentări bizantine ale îngerilor” de Glenn Peers și “Teologia bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare” de John Meyendorff.

Colecția îşi propune să ofere publicului lucrări de istorie, cultură, spiritualitate şi artă bizantine, care să vină în întâmpinarea celor interesaţi de Imperiul care a gravitat timp de mai bine de o mie de ani în jurul oraşului lui Constantin cel Mare, faimosul Constantinopol. Byzantivm oferă şansa de a cunoaşte lumea bizantină într-o manieră obiectivă, eliberată de prejudecăţile încă dominante în spaţiul românesc.

“Trupuri imateriale. Reprezentări bizantine ale îngerilor” este o apariţie inedită şi necesară în peisajul cultural românesc. Cartea lui Glenn Peers ne invită la o incitantă incursiune în iconologia şi iconografia bizantină!

Pe baza unei documentate analize, autorul identifică inspiratele modalităţi prin care bizantinii (teologi, hagiografi şi iconari) au reuşit să redea în registrul discursiv şi plastic fulgurantele apariţii ale fiinţelor celeste, pornind de la mărturiile consemnate de Sfânta Scriptură şi Vieţile sfinţilor. Concluzia la care el ajunge este una limpede: tocmai tensiunea evidentă dintre materialitatea reprezentărilor îngerilor şi imaterialitatea naturii lor este cea care ne captivează şi ne îndeamnă la contemplaţie, spre a putea desluşi câte ceva din taina minunată a companionilor noştri cereşti.

Ştefan Ionescu Berechet

Glenn Peers este licenţiat în studii medievale al Institutului Pontifical de Studii Medievale din Toronto şi doctor în istoria artei al Johns Hopkins University (Baltimore). În prezent este profesor în cadrul Departamentului de Artă şi Istoria artei al University of Texas at Austin, desfăşurând totodată activităţi didactice şi în alte centre universitare: membru al  Institute for Advanced Study, Princeton (2007-8) şi visiting-professor al American School of Classical Studies at Athens (2011-2012).

În afară de “Trupuri imateriale. Reprezentări bizantine ale îngerilor”, este autor al unei importante cărţi referitoare la caracterul liturgic al artei bizantine, “Sacred Shock: Framing Visual Experience in Byzantium” (2004), şi a numeroase studii referitoare la aspecte multiple ca: arta bizantină, identităţi creştine în Sicilia medievală, interacţiunea dintre creştini şi musulmani în Orientul Apropiat, filoelenismul în Renaşterea franceză, precum şi relaţia dintre lumea bizantină şi modernism.

 

“Teologia bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare” este scrisă de John Meyendorff, teolog ortodox contemporan, profesor de teologie și autor a numeroase studii referitoare la Biserica Ortodoxă. A fost asistent universitar la catedra de Istoria Bisericii a Institutului Teologic Sf. Serghie din Franța şi cercetător asociat al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Scrierile sale au fost publicate şi traduse în peste 10 limbi, printre care și română.

Ȋn creuzetul imperial bizantin, așa cum susține autorul, se exprimă atât specificitatea elementelor orientale, cât și esențializarea elementelor de gândire greacă, dar și creștină, fără ca un anumit echilibru să fie perturbat ȋn civilizația bizantină, cu toată impresia de eterogenitate existentă.

Raționalitatea se dezvoltă aici prin diverse contacte, fără a afecta excelența unei spiritualități monahale ai cărei reprezentanți prestigioși, printre care Ioan Scărarul și Simeon Noul Teolog, rezistă trecerii timpului prin profunzimea trăirii și a redării acesteia ȋn registru filosofic. Astfel, Dionisie Pseudo-Areopagitul și Maxim Mărturisitorul ȋși vor lăsa amprenta gândirii, fondate pe trăirea spirituală a relației cu Dumnezeu.

Emulația gândirii bizantine a continuat până la căderea Imperiului, ștafeta fiind preluată de popoarele ortodoxe din Răsăritul creștin.

Eduard Florin Tudor

 

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *