Manual de greacă biblică – Constantin Georgescu

Am remarcat în ultimul timp un fenomen bizar, pe care nu sunt sigur că îl pot explica în întregime: pe măsură ce sunt din ce în ce mai puţin cunoscute, limbile clasice se bucură în România de o atitudine din ce în ce mai favorabilă; „face impresie”, „dă bine” să citezi la nevoie un dicton latinesc sau să rosteşti în greacă un cuvânt izolat ca argument, pentru a susţine o teorie sau alta. O aură de  admiraţie ignară şi necondiţionată a ajuns să acopere mare parte din ceea ce ne-am obişnuit să numit Antichitatea.

Împotriva acestei tendinţe, prezentul Manual de greacă biblică a fost conceput ca instrument practic şi modern pentru a provoca şi facilita accesul la textul original al Noului Testament şi al Septuagintei. Este adresat tuturor celor care nu se mulţumesc cu o traducere oarecare, cu comentarii la a doua sau la treia mână şi cu formule semipreparate, dacă nu chiar contrafăcute, de felul celor care circulă adesea în spaţiul cultural-religios românesc, ci ţin să se apropie cât mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu.

În acest scop şi pe baza experienţei de până acum, am încercat să expun datele într-o structură nouă şi (sper) eficientă, care să satisfacă necesităţile şi pretenţiile celor mai mulţi cititori, indiferent de vârstă şi de pregătire. Punctual, cred că atuurile acestei cărţi pot fi rezumate după cum urmează:

  • nu presupune cunoştinţe anterioare de limbă greacă; informaţiile sunt prezentate de la simplu la complex, în mod intuitiv şi atractiv, de la alfabet şi până la particularităţile textului biblic;
  • foloseşte un limbaj accesibil şi concis, explicând – fără să evite – termenii specializaţi;
  • divizată în 28 de capitole, poate fi folosită atât ca suport de curs, sub îndrumarea unui profesor, cât şi în studiul individual
  • combină, într-un singur volum, avantajele unei gramatici descriptive, ale unei metode tradiţionale şi ale instru­men­telor auxiliare pentru învăţarea lexicului grec;
  • ajută la memorarea celor mai frecvente cuvinte ale Noului Testament (91,99% din totalul ocurenţelor);
  • include exerciţii elementare de gramatică greacă, dar şi de traducere din Septuaginta şi din Noul Testament;
  • cuprinde numeroase tabele şi anexe, proiectate pentru acces rapid şi practic, plus o bibliografie modernă de referinţă.

În sfârşit, Manualul a fost gândit ca un proiect în derulare, perfectibil prin contribuţia cititorilor săi. Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.

1 Comentariu

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *