In curs de apariţie la Nemira, Căderea Constantinopolului, o carte deosebită prin amploarea temei şi prin detaliile istorice Sir Steven Runciman (1903-2000) este una dintre cele mai proeminente figuri ale Medievisticii şi Bizantinologiei britanice din secolul al XX-lea care, din perspectiva metodei, aminteşte mai degrabă de istoricii secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, ca Edward Gibbon sau George Finlay. El însuşi se autodefinea ca „istoric de modă veche”. A fost discipolul unuia dintre cei mai mari istorici, clasicişti şi bizantinologi …