Regulament Calendar de Advent Nemira

Regulament oficial al concursului “Nemira – Calendar Advent” decembrie 2023

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului  este Grupul Editorial Nemira, cu sediul în oraşul Bucureşti. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervã dreptulde a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

 SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfãşura în decembrie 2023, exclusiv online, pe paginile de Facebook și Instagram al editurii. Ora la care se publica prima postare în legatură cu concursul se consideră ora de început a concursului.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina de Facebook și Instagram dedicată Concursului.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoanã furnizeazã date sau informaţii false, eronate sau necorespunzãtoare în completarea datelor personale. Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie sã aibã un cont de Facebook și Instagram, completat cu o adresã de email validã şi nume / prenume reale.

3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, actualizata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, fiind obligatoriu pentru toti participantii la Concurs. Regulamentul precum si detaliile Concursului sunt disponibile fiecarui solicitant in mod gratuit pe toata durata Concursului.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook și Instagram. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

3.4. Participantilor la Concurs li se pune in vedere ca Regulamentul este redactat in conformitate cu politica Meta de organizare a promotiilor, valabila la data demararii Concursului si orice modificare a politicii Meta de organizare a promotiilor poate atrage dupa sine si modificarea prezentului Regulament. Totodata, participantilor li se pune in vedere ca prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe platformele Meta, nu este organizat, initiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Meta, iar marcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca si premii in cadrul Concursului nu sunt finantate (total sau partial) de Meta.

3.5. Organizatorul are urmatoarele drepturi:

• dreptul de a refuza / descalifica un utilizator daca acesta nu respecta toate prevederile acestui Regulament, fara a fi obligat sa justifice participantilor decizia luata;

• dreptul de a sterge din pagina Concursului orice utilizator, fara a anunta utilizatorul in cauza sau participantii si fara a oferi niciun fel de daune in acest sens.

3.6. Participantul la acest Concurs trebuie să fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail și posesor al unui cont valid în rețeaua de socializare Facebook și Instagram în perioada Concursului. “Posesor legal” este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau de către altă organizație (firmă, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.7. Pentru a putea participa la Concurs utilizatorul trebuie sa ia la cunostinta si sa accepte prezentul Regulament. Participarea la Concurs echivalează cu acceptarea integrală, fara obiecțiuni, de către participanți a prezentului Regulament.

 3.8. Fiecare utilizator participă cu o singură șansă pentru câștigarea premiului oferit, îndeplinește condițiile menționate mai sus și parcurge toate etapele indicate.

SECTIUNEA 4. PREMIILE ACORDATE

În cadrul Concursului se vor acorda 1 premiu sub forma unui pachete de cărți. Fiecare pachet va conține:

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga premiul acordat de catre Organizator in cadrul acestuia, Participantii care indeplinesc conditiile de participare, mentionate in SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE din prezentul Regulament, trebuie sa urmeze intocmai pasii mentionati in urmatorul mecanism:

  • sa acceseze pagina de Facebook și Instagram Nemira
  • sa trimita pe adresa indicata o scrisoare pentru Mos Craciun care sa cuprinda titlurile dorite de la Nemira

Castigatorul va fi anuntat pana pe 31.12.2023 si va fi selectat de un juriu format din echipa editoriala Nemira- se va lua in considerare numai o singura inscriere pentru fiecare participant si anume prima inscriere pentru fiecare user.

5.2. Fiecare Participant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte obligatorii in vederea inscrierii si participarii sale valabile la Campanie:

– Materialele cu continut pornografic, ofensator, care contin injurii, care descriu orice forma de violenta sau prezinta scene in care se produce durere cuiva sau scene de violenta sexuala sau de cruzime, scene care prezinta sau sugereaza acte sexuale, care prezinta arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata, care prezinta consum de droguri sau alte substante ilegale, care prezinta consum excesiv de alcool, care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care pot aduce prejudicii unei persoane si/sau incalca dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau intreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care contin publicitate sau materiale promotionale ale unor terti, care contravin Regulilor Casei ale editorii Nemira

5.3. Participantul nu va incarca materiale comerciale, publicitare si nici nu va transmite comentarii, de natura comerciala care, in mod direct sau indirect promoveaza anumite produse sau servicii, promotii, campanii etc.

5.4. Castigatorii vor fi contactati din partea Nemira pe data de 30.01.2024.

5.5. Participantul este singurul responsabil pentru consecintele directe sau indirecte ale publicarii unor comentarii in cadrul acestei Campanii.

5.6. Organizatorul are urmatoarele drepturi: – trimiterea unui comentariu nu este o garantie ca acesta va participa la concurs, organizatorul avand dreptul sa refuze/descalifice orice comentariu care nu respecta prevederile acestui Regulament; – Organizatorul are dreptul de a inlatura comentariile trimise de catre Participanti, daca ulterior publicarii Organizatorul descopera ca nu au fost indeplinite conditiile concursului; – Organizatorul este indreptatit/a sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui concurs, desfasurarea in bune conditii a acesteia. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea in mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul/Agentia va notifica autoritatile competente cu privire la aceste fapte si totodata va putea solicita atragerea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. SELECTAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

6.1 Acordarea premiului oferit in cadrul concursului se face prin decizia unui juriu. Participantilor la Concurs nu le este impusa vreo taxa de participare la acest Concurs si niciun fel de cheltuieli indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (de ex. cheltuieli generate de accesul la Internet in vederea inscrierii la Concurs. Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

6.2 Dupa ce castigatorul a fost contactat de Nemira in termenul specificat mai sus, i se va cere sa trimita, până în data de 31.01.2024, ora 23:59 date cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa fizica la care poate fi trimis pachetul si un numar de telefon la care poate fi contactat. Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare in vederea validarii Participantului, cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a Premiului. Lipsa furnizarii integrale a informatiilor atrage dupa sine imposibilitatea confirmarii conditiilor de inscriere si, prin urmare, a ridicarii premiilor in cauza.

6.3 Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care participantul nu raspunde la mesajul privat, nu vorbeste limba romana, are deficiente vizuale/auditive sau de alta natura. Participantul care nu poate fi contactat, indiferent de motiv, conform prezentului Regulament va fi desemnat necastigator si se va trece la contactarea rezervei extrase.

6.4 Participantul declarat castigator are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra in posesia Premiului prin intermediul mesajului transmis Organizatorului conform art.

6.5 Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de Organizator si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator asemenea Participant si trecand la contactarea rezervei extrase.

SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII

7.1 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Concursului. Prin participarea la Concurs, Participantul isi exprima acordul in mod explicit si fara echivoc ca Organizatorul sa foloseasca datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizeaza, in scopurile prevazute in prezentul Regulament. Editura prelucreaza datele cu caracter personal si informatiile transmise de catre Participant cu buna credinta, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului acestuia la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare.

 11.2 Participantul, odata cu inregistrarea online in vederea participarii la Concurs, este de acord ca atat Nemira in calitate de operator de date cu caracter personal, sa prelucreze datele personale obtinute de de la Participant, in urmatoarele scopuri: (i) organizarea si desfasurarea Concursului, precum si desemnarea castigatorului;

SECTIUNEA 9. LITIGII 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

 10.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina de Facebook si Instagram, in termen de 5 zile de la aparitia evenimentului de forta majora sau caz fortuit, existenta acestuia.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *