Michel Malherbe deschide al doilea volum al operei sale Enciclopedia Religiilor cu următoarea observaţie: Teribila înmulţire a marilor curente religioase sau filosofice, pe carele-am prezentat sumar, ne face sã credem, pe bunã dreptate, cã omul este incapabil sã gândeascã clar în raporturile sale cu Dumnezeu.
Cartea pe care o aveţi în faţă nu este o punte către lumi imaginare, cu toate că apelează deseori la puterea noastră de a fantaza şi de a ne închipui o societate mai bună.